Publications

Google Scholar Citations

2022

 • Cross-Lingual Product Retrieval in E-Commerce Search
  Wenya Zhu, Xiaoyu Lv, Baosong Yang, Yinghua Zhang, Xu Yong, Linlong Xu, Yinfu Feng, Haibo Zhang, Qing Da and Anxiang Zeng
  PAKDD 2022
 • Frequency-Aware Contrastive Learning for Neural Machine Translation
  Tong Zhang, Wei Ye, Baosong Yang, Long Zhang, Xingzhang Ren, Dayiheng Liu, Jinan Sun, Shikun Zhang, Haibo Zhang and Wen Zhao
  AAAI 2022
 • KGR4: Retrieval, Retrospect, Refine and Rethink for Commonsense Generation
  Xin Liu, Dayiheng Liu, Baosong Yang, Haibo Zhang, Jun Wei Ding, Wenqing Yao, Weihua Luo and Jinsong Su
  AAAI 2022

2021

 • Challenges of Neural Machine Translation for Short Texts
  Yu Wan, Baosong Yang*, Derek Wong*, Lidia Chao, Liang Yao, Haibo Zhang and Boxing Chen
  Computational Linguisitcs

2020

2019

2018

2017

2016

2015


Copyright © Baosong Yang. Powered by Hydejack. Last Updates: 2019-03-06