Publications

Google Scholar Citations

2021

 • Bridging Subword Gaps in Pretrain-Finetune Paradigm for Natural Language Generation
  Xin Liu, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Haibo Zhang, Weihua Luo, Min Zhang, Haiying Zhang and Jinsong Su
  ACL 2021
 • Towards User-Driven Neural Machine Translation
  Huan Lin, Liang Yao, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Haibo Zhang, Weihua Luo, Degen Huang and Jinsong Su
  ACL 2021
 • Multi-Hop Transformer for Document-Level Machine Translation
  Long Zhang, Tong Zhang, Zhang Haibo, Baosong Yang, Wei Ye and Shikun Zhang
  NAACL 2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015


Copyright © Baosong Yang. Powered by Hydejack. Last Updates: 2019-03-06